Vásárlási Feltételek

Az általános üzleti feltételek az üzleti kapcsolatot tartalmazzák, amely létrejött két fél az eladásért felelős üzleti rendszer a www.attack.hu és a vásárló közt. Az itt leírt rendelkezések érvényesek, adott esetben a vásárló a változásokról írásban lesz tájékoztatva.

Az általános üzleti feltételekben szereplő kifejezések jelentése: Áru-termékek vagy szolgáltatások, melyek megtalálhatók  www.attack.hu, társaság oldalán.

RENDELÉS

A vásárló a termékeket és szolgáltatásokat a www.attack.hu üzleti rendszer segítségével rendeli meg, e-mail formájában. Az adásvételi szerződés a vásárló rendelésével jön létre. Minden rendelésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a vásárló neve, kapcsolattartó személy, postai és számlázási cím, telefon és fax szám, adószám, a rendelés kód száma, az áru pontos meghatározása, darabszám, a rendelés dátuma, a rendelés érvényessége, a fizetés módja, az áru átvételének módja. Az eladó a rendelések teljesítését a beérkező rendelések sorrendjében teljesíti. A rendelés pontos kitöltése után a vásárló az általa rendelt terméket köteles átvenni és kifizetni annak az árát a rendelési feltételek szerint. A rendelési feltételekben foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén 14 nap elteltével a rendelés dátumától számítva, a rendelést felfüggesztjük az üzleti szabályzat szerint. Az eladó a rendeléseket e-mail formájában igazolja vissza. Az eladó a rendelést, ha nem tudja teljesíteni, adott esetben 5 munkanapon belül sem a rendelés napjától számítva, akkor írásban köteles értesíteni a vásárlót, és közösen megegyeznek a további lépésekről. A vásárló jogában áll a rendelését törölni díj fizetség nélkül, de csak a rendelés napján, és abban az esetben, ha még nem került kiszámlázásra a termék a forgalmazó által. A rendelést kizárólag a www.attack.hu üzleti rendszeren keresztül lehet törölni. A számla törlés igényét a vásárlónak e-mailben kell jeleznie. A rendelés jóváhagyása után az eladó elkötelezi magát a rendelés mellett. Az eladó nem köteles teljesíteni a rendelést abban az esetben, ha a gyártó az adott terméket már nem tudja szállítani, illetve a gyártó a megrendelt termék helyett újabb verziót bocsájt ki. Az eladó jogában áll az adás vételi szerződést felbontani a vevővel, ha a megrendelt termék hosszabb ideig készlethiány miatt nincs raktáron, illetve ha a vevő nem teljesíti a rendelési feltételekben foglalt pontok valamelyikét.


FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A FIZETÉS MÓDJA

A vásárló a megrendelését forintban fizeti, adott esetben a fizetési mód eltérhet az átlagostól, ilyen esetekben a rendelési feltételekben a vevővel külön megegyezés történik.
 • az áru átvétel előtt és a 20% előleg befizetése után a forgalmazó cég számlájára
 • átutalással / befizetéssel a cég számlájára
 
A fizetség a megrendelt áruért elfogadásra kerül, adott esetben bizonyos kedvezménnyel együtt, ha az összeg az eladó cég számlájára megérkezik, illetve a vevő nem rendelkezik egyéb más tartozással az eladó cég felé. Az eladó cég a megrendelt árut a vevőnek maximálisan 7 napig fogja tartani és tárolni a rendelés napjától számítva. A rendelés napjától számított 7 nap elteltével az eladó cég jogában áll, az adás-vételi szerződés felbontása, amennyiben a vevő nem teljesítette a fizetés feltételeit.

ÁRAK

 Az e-shop oldalán feltüntetett árak kizárólag a www.attack.hu üzleti rendszer keretén belül érvényesek. Az árak az aktuális ATTACK termék árlista alapján vannak meghatározva. Az ATTACK cég, mint eladó, fenntartja az ár változtatás jogát, előzetes bejelentés nélkül.

AZ ÁRU ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSA

Az áru átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni az általa rendelt termék fizikális állapotát és ezt az átvételkor a szállítólevélen igazolja az aláírásával. A termék átvételekor, amennyiben látható módon a szállítást követően a termék sérült, köteles a vásárló az eladót azonnal informálni. A sérült termék átvétele esetén az eladó nem fogad el semmilyen reklamációt a későbbiekben. Az átvételig az áruért az eladó felel. Az áru átadottnak számít, ahogy az eladó a vevőnek illetve a szállítónak (a szállító azon személy, aki a vevő személyét képviseli, független attól ki fizette a szállítás költségeit) fizikálisan átadta azt.

A vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelés ideje alatt feltüntetett szállítási határidők hozzávetőleges pontossággal készülnek a későbbiekben pontosítja őket az eladó cég. A vásárló a termék árának pontos kifizetése után minősül a termék tulajdonosának. Az eladó kérheti a vevőtől a rendelési feltételek szerinti teljesítést, főként az áru kifizetését, abban az esetben is ha a vevő még nem a jogos tulajdonosa az árunak. Az áru átvétele után a keletkezett sérülések a vevő felelőségét terhelik.

                                                

JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ

A jótállás a termékekre az alábbi feltételek mellett érvényes:
 • reklamáció esetén fel kell mutatni a megfelelően kitöltött jótállási lapot
 • a berendezést szakszerűen kötötte a fűtésrendszerre hivatalos cég szakembere
 • a berendezést az ATTAK Kft. szerződött szakembere helyezte üzembe
 • a berendezés beszerelése és beüzemelése a megfelelő módon rögzítésre került a jótállási lapon
 • a berendezés a gyártó előírásainak megfelelően volt használatban a használati útmutató leírása alapján
 • a már meglévő fűtési kör az új berendezés beszerelése esetén a beszerelést megelőzően szakszerűen át volt tisztítva
 • a beüzemelésről és a karbantartásokról szóló dokumentáció a gyártónak leadásra került
 • éves intervallumokban a beüzemeléstől számítva karbantartási vizsgálatok végzése a berendezésen, karbantartási vizsgálatokat az ATTACK cég szerződött partnere végzi el és a jótállási lap megfelelő részén feltünteti. A jótállási szelvényen igazolt karbantartást a végső felhasználó a gyártónak köteles elküldeni. A karbantartási felülvizsgálatot a végső felhasználó a szerviz cégnek teljes mértékben köteles megtéríteni.
 • a karbantartási felülvizsgálat elmulasztása esetén a jótállás érvényét veszti
 • a szerviz technikus szakszerű megállapítása esetén, ha a berendezés hibátlannak bizonyul, vagy a berendezésen olyan hibák észlelhetők, melyek nem a szakszerű beavatkozásból erednek a berendezés felhasználója köteles megtéríteni a szerviz kiszállási díját a szerviz által meghatározott összegben.
 
 
                    A jótállás érvényét veszti, illetve nem vonatkozik az alábbi esetekben:
 • a szállítás következtében keletkezett megrongálódás illetve sérülés
 • helytelen bekötés, használat és a karbantartás elmulasztása
 • erőszakos beavatkozás és annak következményei
 • nem szakszerű javítás, nem szakszerű technikai módosítások
 • a beüzemelést nem az ATTAK Kft. szerződött partnere, mint szerviz végezte el
 • ha a jótállás helytelenül van kitöltve
 • ha a berendezés természeti katasztrófa következtében sérült meg
 •  ha a berendezés tulajdonosa sajátkezű egyéni javításokat hajt végre szakszerűtlenül
 •  ha a berendezés tulajdonosa konstrukciós változtatásokat hajt végre
 • a jótállási lap adatainak megváltoztatásával
 • a karbantartási felülvizsgálat elmulasztásával
 • a kazán test eltömítődése esetén vízkővel a fűtési rendszerből
 • a vezetékes gáz nyomás ingadozásai, illetve gázszennyezettség esetén
 • a berendezés nem megfelelő módon történő villamos hálózati bekötése
 

ADATVÉDELEM

Az eladó, számára alapvető cél a vásárlók személyes adatainak védelme. A vevők adatait az eladó csak és kizárólag a rendelés megfelelő lefolytatásához használja fel és nem szolgáltatja ki azt egy harmadik félnek.

 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A vásárló tudomásul veszi az általános szerződési feltételekben foglaltakat és ennek tudatában kezdi meg a rendelést. Az eladó a továbbiakban nem felel a vásárló felmerülő, vagyoni, illetve nem vagyoni káráért, amelyek gondatlanságból, szerződés szegésből  adódnak. Az üzletszabályzat tartalmaz minden szükséges információt amely a vásárló és az eladó közt köttetett. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Az eladó és a vevő elfogadják a kommunikáció elektronikus formáját mely az internet segítségével jön létre és a két fél közös kommunikációja ként szolgál.
 
 
Ügyfélszolgálat
Üzlet
A Cégről
Ügyfélszolgálat
Üzlet
A Cégről
A Cégről