ATTACK s.r.o. minőség politika SZERVEZÉSE

AZ ATTACK VÁLLALAT MINŐSÉG POLITIKÁJA

Az ATTACK s.r.o. cég tervezi, gyártja, és szervizelést végez falra szerelhető és stacionáris gázkazánokon, biomassza tüzelésű kazánokon (fa, fapellet) gázosító kazánokon, és szilárd tüzelőanyag égetésére szolgáló kazánokon. Az ATTACK, s.r.o. cég legfelsőbb vezetése teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a cég további fejlesztésének érdekében, a feltételek megteremtésével olyan minőségbiztosítási politikát fog bevezetni, melynek során megmutathatja hozzáállását a cégben bonyolódó összes folyamat tekintetében. A cég vezetése meg van győződve arról, hogy a minőségpolitikáját valamennyi munkatársa támogatja.
Minőség, rend, áttekinthető és működőképes szervezet, kipróbált és dokumentált eljárások a kiválasztott folyamatoknál, melyek a cégünknél kerülnek lebonyolításra és a tisztázott felelősségkör, sikeres és szolid tárgyalóképesség a partnerekkel szemben - ez mind a megoldás útja a minőségirányítás rendszerében. Az ATTACK s.r.o. cég folyamatainak alap feladata, hogy biztosítsa a cég valamennyi termékének minőségét úgy, hogy kielégítsék vevőink elvárásait.
Egyúttal teljesíteni kell a cég termékeivel szemben támasztott további követelményeket is, különösen: 
- Teljes használhatóság az adott célokra. 
- Teljes megfelelés a specifikációnak, jogi és egyéb előírásnak a termék hasznosításának helyén. 
- Konkurenciaképesség a piacon, időben történő megvalósítás, haszon termelői költségek mellett.
A szolid tárgyalóképességgel, de főleg jó minőséggel és a cég termékeinek megbízhatóságával akarjuk megtartani a meglévő vevőink bizalmát, és az újaknál elnyerni. Ezért kerülni kell azokat a veszélyeket, mely a nem megfelelő termékekből származnak, illetve olyan tevékenységgel kapcsolatosak, mely a cég jó nevének elvesztéséhez és ennek következtében a piaci pozíció elvesztéséhez vezethetne. A hibák és elégtelenségek megelőzése, hatékony javító intézkedések megvalósítása a cég összes vezetőjének és munkatársának alap kötelessége.
Ezt a célt szolgálja a monitorozás, a meghatározott folyamatok mérésére és az adatok analízise. A cég legfelsőbb vezetése teljesen egyetért a STN EN ISO 9001:2001 követelményeivel, azaz az összes folyamat hatékony bevezetése és állandó javítása befolyásolja a cég termékeinek minőségét. A cég vezetése és munkatársai tudomásul veszik, hogy az ATTACK, s.r.o. cég jó hírneve állandó és tartós igyekezet eredménye, amit nagyon gyorsan tönkre lehet tenni. Ezért a cég valamennyi munkatársa köteles a céges folyamatok minőségére és ezzel egyidejűleg a termékekre is gondolni, melyek minősége egyenes arányban van a cég minden munkatársa munkavégzésének minőségével.
A bevezetett, fenntartott és állandóan javított minőségirányítási rendszer biztosítja, hogy minden tevékenység és eljárás, mely kapcsolódik az ATTACK s.r.o. cég a termelésminőség növelésének eléréséhez és növeléséhez, szakképzett és hatékony módon folyamatosan van végezve.
A jövőben szeretnénk: 
- Néhányszorosan bővíteni az Internetes prezentációt
- Hozzáférhetővé tenni az Interneten a céges műszaki adatbázist az együttműködő tervezők, a szerviz és szerelő munkatársak számára
- Az ATTACK s.r.o. szervezete részesedésének erősítése keretén belül az érdekes külföldi piacokon stabil kereskedelmi partnereket szerezni
- A gyártókapacitást bővíteni a termelés magasabb szériaszámának elérése érdekében 
- Az infrastruktúra minőségén javítani.
Az eddigi állapot megtartásával és a tervezett állapot elérésével felmutatjuk a minőségi célok értékelését, melyeket a következő időszakra tűztünk ki. Bizonyítékként használjuk fel az érték és idő kritériumok teljesítését a minőség egyes céljainál. Különbséget tenni a jelenlegi és a végső állapot között, és intézkedéseket tenni a mutatók javítására, szintén a kitűzött minőségi célok között szerepel. A fent leírt minőségpolitikát az ATTACK, s.r.o. cég kifejlesztett minőségirányítási rendszer segítségével biztosítja, mely megfelel az STN EN ISO 9001:2001 követelményeinek.
A rendszer megköveteli a minőség irányítását és biztosítását minden egyes céges folyamatban a vevővel történt első kapcsolatfelvételtől egészen a késztermék eladásáig. Ezt a céges stratégiát az ATTACK, s.r.o. vezető munkatársai biztosítják a rájuk bízott részlegek tevékenysége során a személyzet oktatásának formájában, de a napi gyakorlati tevékenység közben is. A leírt céges minőségpolitika azzal a céllal van a gyakorlatban bevezetve, hogy teljesítve legyenek vevőink követelményei és elvárásai.

Rudolf Bakala
Az ATTACK s.r.o. cég vezérigazgatója

A jelenlegi minőségi bizonyítványt ISO 9001 minõsítéssel rendelkezik.

Ügyfélszolgálat
Üzlet
A Cégről
Ügyfélszolgálat
Üzlet
A Cégről
A Cégről