OTTHON MELEGE PROGRAM

A pályázati konstrukció tárgya, célja

A lakások elavult fűtés-, és melegvíz-ellátó rendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánszemélyek számára megfelelő támogatás nélkül. Jelen alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületek illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.
OTTHOM MELEGE PROGRAM 2017

Fontos információ


A pályázati konstrukció forrása

Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.
A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, lakásszám/régió arányban megosztva a Pályázati Útmutatóban rögzítettek szerint.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie
Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot.
A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

Pályázattal elnyerhető támogatás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.
A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.
FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak.

Önállóan támogatható tevékenységek:
- hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;
- hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése szükség szerinti kialakítása;
- járulékos munkálatok (kéményátépítés/kialakítás, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
- energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.
A támogatható tevékenységek körének részletes ismertetését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

Elszámolható és Nem elszámolható költségek

Az elszámolható és a nem elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra.
Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A közleményben megjelölt felfüggesztés időpontjától számított 24 órán belül lehetséges még a pályázatok benyújtása.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
A pályázatbenyújtó felület elérhetősége: futeskorszerusites2017.nfsi.hu

A döntés folyamata

A benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A pályázatok szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre. A nem megfelelő hatékonyságú pályázatok elutasíthatóak az értékelői javaslatok alapján. A befogadott pályázatok a pályázatkezelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, szakaszosan kerülnek miniszteri előterjesztésre.
A pályázatok feldolgozását ismertető részletesebb feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

Támogatói Okirat

A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat (5. számú melléklet szerinti minta) alapján történik, mely dokumentum a döntési értesítővel egyidejűleg kerül elektronikus úton megküldésre.

Pénzügyi elszámolás

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

További információk

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán érhető el.

Telefonszámok:
+36 70 945 4294, +36 70 945 4250, +36 70 945 6542, +36 70 424 1802
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő – Csütörtök: 8.00 - 16.00   Péntek: 8.00 – 14.00
E-mail: futes2017@nfsi.hu

Az ATTACK kazánok közül az alábbi termékek felelnek meg a pályázati feltételeknek:

ATTACK WOOD & PELLET

Teljesítmény: Fa 12,5-25 kW, Pellet: 9-30kW
Hatásfok : Fa 90,5 %, Pellet 90,4 %

ATTACK WOOD & PELLET

ATTACK SLX

ATTACK SLX 20-55 PROFI
ATTACK 20-55 LAMBDA Touch
A kazán teljesítményskálája : 20-55 kW
A kazán hatásfoka : 90,3 – 91,8%

ATTACK SLX

ATTACK DPX

ATTACK DPX  15-45 STANDARD
ATTACK 15 -80 PROFI
ATTACK 15-45 LAMBDA
ATTACK DPX 25-50 COMBI Pellet
A kazán szélesteljesítményskálája: 15-80 kW
A kazán hatásfoka : 86,3 – 91,3%

ATTACK DPX


ATTACK DP

ATTACK DP 25-75 STANDARD
ATTACK 25 -75 PROFI
A kazán szélesteljesítményskálája: 15-75kW
A kazán hatásfoka : 85,3 – 86,2 %

ATTACK DPNapenergia technika


A Nap gyakorlatilag kimeríthetetlen, biztonságos és megújuló energiaforrás, amely az év nagy részében elérhető. A Nap energiájának kihasználása hozzájárul életmódunk tartós fenntartásához, és nem terheli meg a jövő generációit. Önmagában a napenergia felhasználásának nincs semmilyen negatív ökológiai hatása, az ATTACK napkollektorok teljes élettartama alatt, ami a feltételeink szerint 20 es 30 év között mozog.

SOLARTHERM HSA 200

Az ATTACK sík kollektorokat kiváló ár-értek arány jellemzi. Ideális megoldás HMV (használati meleg víz) és medence fürdővizének előállításához. A napkollektor olyan berendezés, melyben a napenergia hő energiává alakul át.

VAKUUMTHERM VK10

Magasabb teljesítményű kollektorok az átmeneti és téli időszakokban. Felhasználásukat
a HMV melegítése es a fűtésrásegítés indokolja. A napkollektor olyan berendezés, melyben
a napenergia hő energiává alakul át.

VAKUUMTHERM
 
A napkollektorokat a leggyakrabban ivóvíz melegítésre, medence vizének melegítésére használjak, valamint alacsony energetikájú házak fűtésrásegítésére is, melyek alacsonyhőmérsékletű fűtőrendszerrel bírnak (padlófűtés, fal fűtés, es mennyezeti fűtés).
 
 
A felsorolt kazánok bővíthetőek napkollektoros rendszerrel, a bővített rendszerre is vonatkozik az állami támogatás.
 
 


A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók. A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a www.nfm.gov.hu elérhetőségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján, továbbá a pályázati portálon a https://futeskorszerusites2017.nfsi.hu elérhetőségen érhetőek el.
 
Bővebb információt, kezelési útmutatókat az Attack Kft honlapján találhatnak:
https://www.attack.sk/hu/termekek/        
 
Kérdések esetén az Attack termékeinkről, kérjük lépjen kapcsolatba munkatársainkkal:
Gabriel Fundárek, Üzleti képviselő, eladas@attack.hu ,
Valter Becse, Kereskedelmi igazgató, becse@attack.hu ,
 
 
 
 
Ügyfélszolgálat
Üzlet
A Cégről
Ügyfélszolgálat
Üzlet
A Cégről
A Cégről